Opettajat ja yritykset aamiaistreffeillä

 

aamiainen

Viitisenkymmentä opettajaa ja yrittäjää kokoontui aamiaistreffeille 13.11. Business Kitcheniin ideoimaan uutta toimintaa ja luomaan yhteistyötä. Aamiaispöydissä virisikin heti monta valaisevaa ajatusta ja kysymyksiä:

– Millaista on oppiminen, kun se tähtää oman unelman toteuttamiseen tai haluun tulla paremmaksi siinä, mikä itseä oikeasti kiinnostaa? Voisiko oppiminen yhä enemmän rakentua vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen siten, että oppija pääsisi itse oivaltamaan ja tekemään?

Luovuus pääsee loistamaan koululuokissakin, kun oppimisen tavoitteeksi tunnistetaan oma tulevaisuus ja uinuvia unelmia herätellään pulpettirivin ulkopuolella.

– On tärkeää, että nuoret saavat jo perusopintojensa aikana tuntumaa työelämään. Liian pitkään koulu ja työelämä on nähty kahtena erillisenä saarekkeena. Meidän tulee rakentaa siltoja koulun ja työelämän välille paitsi uravalinnan helpottamiseksi, myös työllistymisen edistämiseksi. Yrittäjyys voi olla väline, millä omista haaveista ja unelmista voi itselleen rakentaa työpaikan, toteaa Oulun kaupungin yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori Satu Kaattari.

Ajatuksen vahvisti Luovan Laboratorion Sami Mikkola, joka pääsi kiittämään paikalla sattuneita entisiä opettajiaan Oulunsalon lukiosta yrittäjyysnäkymien avaamisesta.

– Ilman Pirjo Piiroista ja Arvi Mäläskää en välttämättä olisi itse uskaltautunut lähtemään yrittäjäksi. Yrittäjämäistä ajattelutapaa tulisi nostaa esille paljon enemmän opetuksessa ja kaikessa toiminnassa, Sami kertoi.

Tuleva opetussuunnitelma mahdollistaa uuden tekemisen

Kouluille yhteistyön tiivistäminen yritysten ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on erityisen ajankohtaista valmistauduttaessa uuden opetussuunnitelman voimaanastumiseen syksyllä 2016. Hyvin toteutettu yritysyhteistyö monipuolistaa koulun oppimisympäristöjä ja -menetelmiä. Yhteiset projektit edistävät yrittäjyyskasvatuksen ytimessä olevia tulevaisuuden taitoja kuten aloitteellisuutta, luovuutta, sisukkuutta ja yhteistyövalmiuksia. Samalla lisääntyy ymmärrys yrittäjyydestä yhteiskunnan toiminnassa ja omalla lähialueella. Käytännössä yritysten yhteistyö koulujen kanssa voi olla hyvin monenlaista.

– Alueen yritykset ja yrittäjäjärjestöt ovat Oulussa lähteneet aktiivisesti mukaan yrittäjyyskasvatuksen
verkostoyhteistyöhön, mikä on upea juttu, iloitsee Helena Vikstedt BusinessOulusta.

– Aivan varmasti myös näillä aamiaistreffeillä yhteystietoja vaihtaneet opettajat ja yrittäjät löytävät omannäköisensä tavan tehdä asioita yhdessä, Helena arvelee.

aamiainen_lab

Nuorilta raikkaita ideoita ja uutta bisnestä yrityksille

Koulu-yritysyhteistyön tie ei suinkaan ole yksisuuntainen, myös yritys voi hyötyä yhteistyöstä vaikkapa ihan taloudellisestikin. Aamiaisella kuultiin konkreettisia esimerkkejä, miten peruskoulun oppilaat ovat osallistuneet erilaisiin kampanjoihin ja markkinointiin sekä eräässäkin tapauksessa ideoineet yritykselle kauppoihin johtaneen uuden tuotteen. Oppilaiden aktivointi ja tekeminen on yrittäjyyskasvatuksen keskiössä. Hanna-Mari Turunen ja Kristiina Takala Kempeleen Kirkonkylän koulusta kertoivat yrityskumppaneiden lähteneen innolla yhteistyöhön erityisesti sen jälkeen, kun oppilaat alkoivat itse kartoittaa ja kontaktoida kiinnostavia yrityksiä.

Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan maakunnallisesti

Syksyn ajan kouluväki ja yrittäjät ovat kokoontuneet yhdessä tuottamaan sisältöä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaan. Kaikki kouluasteet kattavat seututiimit ovat pureskelleet aihetta eri kanteilta, ja helmikuussa 22.2.2016 julkaistaan maakunnan yhteinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja käytännön toimintamalleja eri kouluasteilla.

Paras tapa jalkauttaa strategiaa on käytännön toiminta. Aamiaistilaisuudessa sovittujen treffien suuri määrä osoitti, että yhteiset kohtaamistilaisuudet ovat yksi tehokas tapa koulu-yritysyhteistyön vahvistamisessa osana opetussuunnitelmaan kuuluvaa yrittäjyyskasvatusta.

Ehkäpä taas keväällä kopsahtaa kutsu niin yritysten kuin koulujenkin postilaatikoihin…  Siihen asti toivotamme oppimisen iloa ja tekemisen meininkiä koulujen ja yritysten yhteisiin projekteihin!

Satu Kaattari, yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, satu.kaattari@ouka.fi
Helena Vikstedt, asiantuntija, yrittäjyyskasvatus, BusinessOulu, helena.vikstedt@businessoulu.com

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) – hanke (Ely-keskus/ESR)

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbELY

 

Comments

comments

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php