PoPYK-hanke

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla(PoPYk)

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgbEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbELY

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla(PoPYk)  -hanke toteutetaan 1.1.2015–31.12.2017.

Hankkeessa:

  • rakennetaan yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
  • integroidaan yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta kaikilla kouluasteilla
  • lisätään opettajien tietoa yrittäjyydestä ja
  • kehitetään yrittäjyyden oppimisympäristöjä.

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Yhteistä näkemystä rakennetaan osallistavan strategiatyön avulla

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma rakennetaan osallistavana prosessina, jossa näkemystä työstetään syksyn 2015 aikana neljässä eri foorumissa, joita ovat kehittämistiimi (Pohjois-Pohjanmaan liiton koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä ja PoPyk-hankkeen osatoteuttajat) sekä Seututiimit, jotka kootaan eri kouluasteiden opettajista ja yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijoista Koillismaalla, Oulun seudulla ja Oulun Eteläisen alueella.

Hankkeen toteuttajia ovat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Asiantuntijaorganisaationa strategiaprosessissa toimii Villinikkarit Oy.

Lisätiedot:

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla(PoPYk)  -hankkeen internetsivut: https://www.minunpolkuni.fi

Liity mukaan keskusteluun hankkeen Facebook -sivuille!
Liity myös hankkeen uutiskirjeen tilaajaksi tästä

Hankkeen esite: Hankkeen esite FINAL 20150902 (1)

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti, Pajatie 5, 85500 Nivala
https://www.oulu.fi/oei/mikroyrittäjyys
• Leena Eskola, projektipäällikkö, puh. 040 090 6103, leena.eskola@oulu.fi
• Matti Muhos, tutkimusjohtaja, puh. 0400 407 590, matti.muhos@oulu.fi
• Harri Jokela, projektitutkija, puh. 040 826 1444, harri.jokela@oulu.fi
• Eija Korjonen, projektisihteeri, puh. 040 091 9332, eija.korjonen@oulu.fi

Hankekumppanit:

Centria-ammattikorkeakoulu, Kaija Arhio, kaija.arhio@jedu.fi
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Hannu Simi, hannu.simi@jedu.fi
Kuusamon kaupunki, Kati Savolainen, kati.savolainen@kuusamo.fi
Oulun ammattikorkeakoulu, Tomi Huhtamäki, tomi.huhtamaki@oamk.fi ja Martti Pietilä, martti.pietila@oamk.fi
Oulun ammattiopisto, Anu Pokela anu.pokela@osao.fi ja Mika Kananen mika.kananen@osao.fi
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut Satu Kaattari, satu.kaattari@oulu.fi
Pyhäjoen kunta, lukio, Heikki Niemi, heikki.niemi@edu.pyhajoki.fi

___

Yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytänteiden kerääminen

Pyydämme kaikkia Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen parissa työskenteleviä toimittamaan yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytänteitä hankkeen avoimelle Google drive -asemalle. Oletettavissa on, että materiaalia yrittäjyyskasvatuksen hyvistä käytänteistä kertyy paljon. Tästä syystä keräämme kaiken tiedon yhteen paikkaan. Mikäli teillä ei ole Google tiliä, voitte luoda se helposti seuraavassa osoitteessa: https://accounts.google.com/signup?hl=fi

Pääsette tallentamaan yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytänteitä seuraavan linkin kautta: https://drive.google.com/folderview…

Kiitokset jo etukäteen!

___

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen polkua rakennetaan kattavalla joukolla opettajia ja yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijoita. Pohjois-Pohjanmaa on laaja alue, joten työtä tehdään kolmessa Seututiimissä eri osissa maakuntaa.  Maanantaina 21.9 kokoontui Oulun Eteläisen osan Seututiimi Nivalassa, tiistaina Koillismaan tiimi Kuusamossa ja keskiviikkona Oulun seudun tiimi Oulussa. Seututiimeissä on mukana yhteensä noin 130 henkilöä. Oulun Eteläisen tiimiin osallistunut saunankiukaita valmistavan Vuolux Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Juha Koski piti aihetta tärkeänä myös yrityksille. Yrityksissä olisi hyvä tietää mitä oppilaitoksissa opetetaan yrittäjyydestä ja yrittämisestä. Oppilaitoksissa olisi tärkeä muistaa että yrittäjyyden tulee lähteä omasta halusta. Verkostojen luominen, niiden hoitaminen ja laadukkaasti toteutetut asiakaskontaktit ovat yrittämisessä erityisen tärkeitä.

 

Seuraavan kerran Pohjois-Pohjanmaan Seututiimit kokoontuvat 27.-29.10.2015. Lisätietoa ja ilmoittautumiset sähköpostilla leena.eskola@oulu.fi tai puh. 040 090 6103.

___

YES Opevalmennus OPS 2016-Laaja-alaisen osaamisen taidot 4-päiväinen maksuton koulutus

yläkoulun opettajille Oulussa ti 26.1, ke 25.2  ma 14.3. ja

yläkoulun ja lukion opettajille Oulun Eteläisen ja Raahen alueella ke 27.1, pe 26.2 ja ti 15.3. Molemmissa lisäksi yksi etäpäivä. Kouluttajana Tapu Nieminen/Villinikkarit Oy

Koulutus valmentaa opettajat luomaan yritteliästä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria omaan kouluun. Valmennuksessa käydään läpi laaja-alaisen osaamisen kehittämistä käytännössä ja oman koulun lähtökohdista. Valmennuksessa opitaan vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja yhteistyötä työelämän kanssa. Lopuksi laaditaan oman koulun kokonaissuunnitelma laaja-alaisen osaamisen edistämiseksi.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbELY

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php